Khoa Học Huyền Bí
NUMEROLOGY - KHOA HỌC KHÁM PHÁ BẢN THÂN THÔNG QUA NHỮNG CON SỐ 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣

NUMEROLOGY - KHOA HỌC KHÁM PHÁ BẢN THÂN THÔNG QUA NHỮNG CON SỐ 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣

01/06/2020


Numerology – tên tiếng Việt là Thần số học, là một môn khoa học nghiên cứu về ‘Self-Discovery’ – Khám phá Bản thân. Và, khi nghiêm túc nghiên cứu sự tồn tại và tương quan giữa các con số có mặt trong ngày ngày tháng năm sinh của một người, người ta có thể hiểu được khá nhiều về bản thân mình, và những mối quan hệ của mình với những người khác.

Xem thêm ››